icon
  • ⚡️ Få 5 % rabat Køb 2+ | Få 8 % rabat Køb 3+ | Få 12 % rabat Køb 4+

  • 🚚Gratis fragt over 499kr

Vilkår og betingelser

OVERBLIK

Dette websted/applikation drives af hjemplus team. På hele hjemmesiden/applikationen henviser udtrykkene "vi", "os" og "vores" til hjemplus team. hjemplus tilbyder denne hjemmeside/applikation, herunder alle oplysninger, værktøjer og tjenester tilgængelige fra dette websted til dig, brugeren, på betingelse af din accept af alle vilkår, betingelser, politikker og meddelelser, der er anført her.

Ved at besøge vores websted og/eller købe noget fra os, deltager du i vores "service" og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser ("VILKÅR OG BETINGELSER", "Vilkår"), herunder de yderligere vilkår, betingelser og politikker, der er nævnt heri og/eller tilgængelige via hyperlink. Disse VILKÅR OG BETINGELSER gælder for alle brugere af webstedet, herunder uden begrænsning brugere, der er browsere, sælgere, kunder, handlende og/eller bidragydere af indhold.

Læs venligst disse VILKÅR OG BETINGELSER omhyggeligt, før du får adgang til eller bruger vores websted/applikation. Ved at få adgang til eller bruge nogen del af webstedet accepterer du at være bundet af disse VILKÅR OG BETINGELSER. Hvis du ikke accepterer alle vilkår og betingelser i denne aftale, må du ikke få adgang til webstedet/applikationen eller bruge nogen tjenester. Hvis disse VILKÅR OG BETINGELSER betragtes som et tilbud, er accept udtrykkeligt begrænset til disse VILKÅR OG BETINGELSER.

Alle nye funktioner eller værktøjer, der tilføjes til den nuværende butik, er også omfattet af VILKÅR OG BETINGELSER.  Du kan til enhver tid se den seneste version af vilkårene på denne side. Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse VILKÅR OG BETINGELSER ved at offentliggøre opdateringer og/eller ændringer på vores websted/applikation. Det er dit ansvar at kontrollere denne side regelmæssigt for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til hjemmesiden/applikationen efter offentliggørelsen af ændringer udgør en accept af disse ændringer.

AFSNIT 1 - VILKÅR FOR ONLINEBUTIKKEN

Ved at acceptere disse VILKÅR OG BETINGELSER må du ikke bruge vores produkter til ulovlige eller uautoriserede formål, og du må heller ikke overtræde nogen love i din jurisdiktion (herunder, men ikke begrænset til, ophavsretslove) ved brug af tjenesten.
Du må ikke overføre orme eller virus eller nogen kode af destruktiv karakter.
Et brud på eller en overtrædelse af vilkårene vil medføre øjeblikkelig opsigelse af dine tjenester.

AFSNIT 2 - GENERELLE BETINGELSER

Vi forbeholder os ret til at nægte service til enhver person af enhver grund til enhver tid.
Du er klar over, at dit indhold (ikke inklusive kreditkortoplysninger) kan blive overført ukrypteret og involvere (a) transmissioner over forskellige netværk og (b) ændringer for at overholde og tilpasse sig tekniske krav fra tilsluttende netværk eller enheder. Kreditkortoplysninger er altid krypteret under overførsel over netværk.
Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af tjenesten, brugen af tjenesten eller adgang til tjenesten eller nogen kontakt på det websted/den applikation, hvorigennem tjenesten leveres, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os.
De overskrifter, der anvendes i denne aftale, er kun medtaget for nemheds skyld og begrænser eller påvirker ikke på anden måde disse vilkår.

AFSNIT 3 - NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED OG AKTUALITET AF OPLYSNINGER

Vi er ikke ansvarlige, hvis oplysningerne på dette websted ikke er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Materialet på dette websted er kun til generel information og bør ikke anvendes som det eneste grundlag for at træffe beslutninger uden at konsultere primære, mere nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle informationskilder. Enhver tillid til materialet på dette websted sker på egen risiko.
Dette websted kan indeholde visse historiske oplysninger. Historiske oplysninger er nødvendigvis ikke aktuelle og er kun til orientering. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet af dette websted til enhver tid, men vi har ingen forpligtelse til at opdatere oplysninger på vores websted. Du accepterer, at det er dit ansvar at overvåge ændringer på vores websted.

AFSNIT 4 - ÆNDRINGER AF TJENESTEN OG PRISER


Priserne på vores produkter kan ændres uden varsel.
Vi forbeholder os ret til til enhver tid at ændre eller afbryde tjenesten (eller dele eller indhold heraf) uden varsel til enhver tid.
Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, prisændring, suspension eller ophør af Tjenesten.

AFSNIT 5 - PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER (hvis relevant)

Visse produkter eller tjenester kan udelukkende være tilgængelige online via webstedet/applikationen. Disse produkter eller tjenester kan have begrænsede mængder og kan kun returneres eller ombyttes i henhold til vores returpolitik.
Vi har gjort vores bedste for at vise så nøjagtigt som muligt de farver og billeder af vores produkter, der vises i butikken. Vi kan ikke garantere, at din computerskærms visning af en farve vil være nøjagtig.
Vi forbeholder os retten, men er ikke forpligtet til at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til en person, et geografisk område eller en jurisdiktion. Vi kan udøve denne ret fra sag til sag. Vi forbeholder os ret til at begrænse mængderne af de produkter eller tjenester, som vi tilbyder. Alle beskrivelser af produkter eller produktpriser kan til enhver tid ændres uden varsel efter vores eget skøn. Vi forbeholder os ret til at afvikle ethvert produkt til enhver tid. Ethvert tilbud om et produkt eller en tjenesteydelse på dette websted er ugyldigt, hvor det er forbudt.
Vi garanterer ikke, at kvaliteten af produkter, tjenester, oplysninger eller andet materiale, som du køber eller får, vil opfylde dine forventninger, eller at eventuelle fejl i tjenesten vil blive rettet.

AFSNIT 6 - NØJAGTIGHED AF FAKTURERINGS- OG KONTOOPLYSNINGER


Vi forbeholder os retten til at afvise enhver ordre, som du afgiver hos os. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere de købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer afgivet af eller under den samme kundekonto, det samme kreditkort og/eller ordrer, der anvender den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I tilfælde af at vi foretager en ændring eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at underrette dig ved at kontakte den e-mail og/eller faktureringsadresse/telefonnummer, der blev oplyst på det tidspunkt, hvor ordren blev foretaget. Vi forbeholder os ret til at begrænse eller forbyde ordrer, som efter vores egen vurdering ser ud til at være afgivet af forhandlere, forhandlere eller distributører.

Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og korrekte købs- og kontooplysninger for alle køb, der foretages i vores butik. Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din e-mailadresse og kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov..

Du kan få flere oplysninger i vores returpolitik.

AFSNIT 7 - VALGFRIT VÆRKTØJ


Vi kan give dig adgang til værktøjer fra tredjeparter, som vi hverken overvåger eller har nogen kontrol over eller indflydelse på.
Du anerkender og accepterer, at vi giver adgang til sådanne værktøjer "som de er" og "som de er tilgængelige" uden nogen form for garantier, erklæringer eller betingelser af nogen art og uden nogen form for anbefaling. Vi har intet ansvar af nogen art, der opstår som følge af eller er relateret til din brug af valgfrie værktøjer fra tredjeparter.
Enhver brug af valgfrie værktøjer, der tilbydes via webstedet, sker udelukkende på egen risiko og efter eget skøn, og du bør sikre dig, at du er bekendt med og godkender de vilkår, som den eller de relevante tredjepartsudbydere stiller værktøjer til rådighed på.
Vi kan også i fremtiden tilbyde nye tjenester og/eller funktioner via webstedet/applikationen (herunder frigivelse af nye værktøjer og ressourcer). Sådanne nye funktioner og/eller tjenester er også omfattet af disse VILKÅR OG BETINGELSER

AFSNIT 8 - LINKS TIL TREDJEPARTER

Visse indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores tjeneste, kan indeholde materiale fra tredjeparter.
Links fra tredjeparter på dette websted kan lede dig til tredjeparters websteder, som ikke er tilknyttet os. Vi er ikke ansvarlige for at undersøge eller evaluere indholdet eller nøjagtigheden, og vi garanterer ikke og har intet ansvar for materialer eller websteder fra tredjeparter eller for andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjeparter og har intet ansvar for disse.
Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader eller skader i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner, der foretages i forbindelse med tredjeparters websteder. Gennemgå venligst tredjepartens politikker og praksis omhyggeligt og sørg for at forstå dem, før du foretager en transaktion. Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål vedrørende produkter fra tredjeparter skal rettes til tredjeparten.

AFSNIT 9 - BRUGERKOMMENTARER, FEEDBACK OG ANDRE INDSENDELSER
Hvis du på vores anmodning sender visse specifikke indsendelser (f.eks. konkurrencebidrag) eller uden anmodning fra os sender kreative idéer, forslag, forslag, planer eller andre materialer, uanset om det er online, via e-mail, med post eller på anden vis (samlet benævnt "kommentarer"), accepterer du, at vi til enhver tid og uden begrænsninger kan redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden vis bruge de kommentarer, du sender til os, i ethvert medie. Vi er og skal ikke være forpligtet til (1) at holde kommentarer fortrolige; (2) at betale kompensation for kommentarer; eller (3) at svare på kommentarer.
Vi kan, men har ingen forpligtelse til at overvåge, redigere eller fjerne indhold, som vi efter eget skøn finder ulovligt, stødende, truende, injurierende, ærekrænkende, injurierende, pornografisk, obskønt eller på anden måde anstødeligt eller som krænker en parts intellektuelle ejendomsret eller disse VILKÅR OG BETINGELSER.
Du accepterer, at dine kommentarer ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder, herunder ophavsret, varemærker, privatlivets fred, personlighed eller andre personlige eller ejendomsretlige rettigheder. Du accepterer endvidere, at dine kommentarer ikke vil indeholde injurierende eller på anden måde ulovligt, krænkende eller obskønt materiale eller indeholde computervirus eller anden malware, der på nogen måde kan påvirke driften af tjenesten eller et relateret websted/program. Du må ikke bruge en falsk e-mailadresse, udgive dig for at være en anden end dig selv eller på anden måde vildlede os eller tredjeparter med hensyn til kommentarernes oprindelse. Du er alene ansvarlig for alle dine kommentarer og deres nøjagtighed. Vi påtager os intet ansvar og påtager os intet ansvar for kommentarer, som du eller en tredjepart har indsendt.

AFSNIT 10 - PERSONLIGE OPLYSNINGER

Din indsendelse af personlige oplysninger via butikken er underlagt vores privatlivspolitik.

AFSNIT 11 - FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDELADELSER

Lejlighedsvis kan der være oplysninger på vores websted eller i tjenesten, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, som kan vedrøre produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, produktforsendelsesomkostninger, transittider og tilgængelighed. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis oplysninger i tjenesten eller på et relateret websted/program er unøjagtige, når som helst og uden forudgående varsel (herunder efter at du har afgivet din ordre).
Vi påtager os ingen forpligtelse til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger i tjenesten eller på et relateret websted/en relateret applikation, herunder uden begrænsning oplysninger om priser, medmindre det kræves i henhold til loven. Ingen af de angivne opdaterings- eller ajourføringsdatoer, der anvendes i tjenesten eller på et relateret websted/en relateret applikation, skal tages som udtryk for, at alle oplysninger i tjenesten eller på et relateret websted/en relateret applikation er blevet ændret eller opdateret..

AFSNIT 12 - FORBUDTE ANVENDELSER

Ud over andre forbud som angivet i VILKÅR OG BETINGELSER,, er det forbudt at bruge webstedet eller dets indhold: (a) til ulovlige formål; (b) til at opfordre andre til at udføre eller deltage i ulovlige handlinger; (c) til at overtræde internationale eller britiske bestemmelser, regler, love eller lokale forordninger; (d) til at krænke eller overtræde vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller andres intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, krænke, skade, bagvaske, bagvaske, nedgøre, intimidere eller diskriminere på grund af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) at indsende falske eller vildledende oplysninger; (g) at uploade eller overføre virus eller andre former for skadelig kode, der vil eller kan anvendes på en måde, der påvirker funktionaliteten eller driften af tjenesten eller af et relateret websted/program, andre websteder eller internettet; h) at indsamle eller spore andres personlige oplysninger; (i) at spamme, phish, pharming, pharming, pretext, spider, crawl eller scraping; (j) til obskøne eller umoralske formål; eller (k) at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktioner i Tjenesten eller på et relateret websted/en relateret applikation, andre websteder eller på internettet. Vi forbeholder os ret til at opsige din brug af Tjenesten eller et relateret websted/en relateret applikation for overtrædelse af en af de forbudte anvendelser.

AFSNIT 13 - ANSVARSFRASKRIVELSE; BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Vi garanterer ikke, repræsenterer eller garanterer ikke, at din brug af vores tjeneste vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri.
Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved brug af tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige.
Du accepterer, at vi fra tid til anden kan fjerne tjenesten for ubestemte perioder eller annullere tjenesten til enhver tid uden at give dig besked.
Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af eller manglende evne til at bruge tjenesten sker på din egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester, der leveres til dig via tjenesten, leveres (medmindre det udtrykkeligt er angivet af os) "som de er" og "som de er tilgængelige" til din brug, uden nogen form for repræsentation, garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder alle stiltiende garantier eller betingelser for salgbarhed, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, ejendomsret og ikke-krænkelse.
Under ingen omstændigheder skal vi, vores direktører, officerer, medarbejdere, associerede selskaber, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteudbydere eller licensgivere være ansvarlige for nogen skade, tab, krav eller nogen direkte, indirekte, tilfældige, straffende, specielle eller følgeskader af nogen art, herunder, uden begrænsning tabt fortjeneste, tabt indtægt, tabte besparelser, tab af data, erstatningsomkostninger eller lignende skader, uanset om de er baseret på kontrakt, tort (herunder uagtsomhed), ansvar eller på anden måde, der opstår som følge af din brug af tjenesten eller produkter, der er fremskaffet ved hjælp af tjenesten, eller for ethvert andet krav, der på nogen måde er relateret til din brug af tjenesten eller et produkt, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle fejl eller udeladelser i indhold eller tab eller skader af nogen art, der opstår som følge af brugen af tjenesten eller indhold (eller produkt), der er offentliggjort, transmitteret eller på anden måde gjort tilgængeligt via tjenesten, selv om de er underrettet om deres mulighed. Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, skal vores ansvar i sådanne stater eller jurisdiktioner begrænses til det maksimalt tilladte i henhold til loven.
AFSNIT 14 - SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde os og vores moder-, datterselskaber, associerede selskaber, partnere, officerer, direktører, agenter, entreprenører, licensgivere, tjenesteudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere skadesløse for ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, fra enhver tredjepart på grund af eller som følge af din overtrædelse af disse VILKÅR OG BETINGELSER eller de dokumenter, de inkorporerer ved henvisning, eller din overtrædelse af enhver lov eller en tredjeparts rettigheder.

AFSNIT 15 - OPDELBARHED

I tilfælde af, at en bestemmelse i disse VILKÅR OG BETINGELSER anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse ikke desto mindre kunne håndhæves i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, og den del, der ikke kan håndhæves, skal anses for at være adskilt fra disse vilkår og betingelser, og en sådan afgørelse skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af andre resterende bestemmelser.

AFSNIT 16 - OPSIGELSE

Parternes forpligtelser og ansvar, der er indgået før opsigelsesdatoen, overlever i alle henseender denne aftales opsigelse.
Disse VILKÅR OG BETINGELSER er gældende, medmindre og indtil de opsiges af enten dig eller os. Du kan til enhver tid opsige disse VILKÅR OG BETINGELSER ved at meddele os, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller når du ophører med at bruge vores websted.
Hvis du efter vores egen vurdering ikke overholder, eller hvis vi har mistanke om, at du ikke har overholdt et vilkår eller en bestemmelse i disse VILKÅR OG BETINGELSER, kan vi også opsige denne aftale til enhver tid uden varsel, og du vil fortsat være ansvarlig for alle skyldige beløb til og med opsigelsesdatoen; og/eller vi kan i overensstemmelse hermed nægte dig adgang til vores tjenester (eller dele heraf).

AFSNIT 17 - HELE AFTALE

Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse VILKÅR OG BETINGELSER, udgør det ikke et frafald af en sådan rettighed eller bestemmelse.
Disse VILKÅR OG BETINGELSER politikker eller driftsregler, som vi har offentliggjort på dette websted eller i forbindelse med Tjenesten, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os og regulerer din brug af Tjenesten og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, meddelelser og forslag, mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os (inklusive, men ikke begrænset til, eventuelle tidligere versioner af VILKÅR OG BETINGELSER).
Eventuelle tvetydigheder i fortolkningen af disse VILKÅR OG BETINGELSER skal ikke fortolkes til skade for den part, der har udarbejdet dem.

AFSNIT 18 - GÆLDENDE LOV

Disse VILKÅR OG BETINGELSER og eventuelle separate aftaler, hvorved vi leverer tjenester til dig, er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien.

AFSNIT 19 - ÆNDRINGER AF VILKÅR OG BETINGELSER

Du kan til enhver tid se den seneste version af VILKÅR OG BETINGELSER på denne side.
Vi forbeholder os retten til efter vores eget skøn at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse VILKÅR OG BETINGELSER ved at offentliggøre opdateringer og ændringer til vores hjemmeside/applikation. Det er dit ansvar at tjekke vores hjemmeside/applikation med jævne mellemrum for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til vores hjemmeside/applikation eller Tjenesten efter offentliggørelsen af ​​eventuelle ændringer af disse VILKÅR OG BETINGELSER udgør accept af disse ændringer.